CILS

cils
Какво представлява CILS?

CILS (Certification of Italian as a Foreign Language) – официалното название на сертификата, потвърждаващ степетнта на владеене на италиански език като чужд език. Изпитът е одобрен от Международния Университет в Сиена и официално е признат от Министерство на вътрешните работи на Италия.

Нива CILS

Изпитът CILS съдържа 4 степени.Всяко ниво се явява независимо и завършено.Във всяко ниво се оценяват комуникативните способности в различни сфери: социална, професионална и академична.

За да получите сертификата CILS за една от четирите степени, е необходимо да се явите на изпит за тази степен, който се състои от 5 раздела:слушане, четене, граматика и структура на езика, писма и разговор.

Кой може да се яви на CILS?

Явяване на изпита CILS може всеки, който не е италиански гражданин(изключение правят потомци на италиански емигранти, живeeщи в чужбина), и за тези, които италианския език не е роден език. Няма възрастови ограничения за този изпит. Не се задължава притежаването на специални дипломи, както и не е задължително да се явявате на последователно на изпит от най-ниска към по – висока степен. Можете директно да се явите на изпит за получаване на адекватна степен, съответстваща на вашите познания и владеене на езика (четири степени).

Получаването на сертификата CILS е важно за тези, които изучават италиански език, които учат или работят в Италия или в смесени фирми с италианско участие, както и за всеки, който желае да определи своето ниво на владеене на италиански език.

Всяка степен от изпита определя способността да се общува в различни ситуации – ежедневни, професионални и други, в зависимост от нивото на владеене на езика.

Степени на изпита CILS

Първата степен оценява способността да се общува на елементарно ниво в ежедневни и битови ситуации. Втора степен позволява притежателят на сертификата да подават документи във Италиански ВУЗ без да се изисква входен тест по италиански език. Чуждестранните студенти, които притежават сертификат за владеене на трета и четвърта степен, могат да получат допълнителни балове при формиране на оценката, с което подобряват възможността си за прием в италиански университет.

В Международния Университет в Сиена наличие на сертификата CILS от трета степен се явява необходимо условие за записване на курс по италиански език и култура: в курса по италиански език и методиката на преподаване за учители по италианска литература, история и изкуства.

Четвъртата степен позволява да се запишете на курс за преподавател по италиански език за чужденци в специализирана школа за методика на преподаване на италиански език. Четвъртата степен показва комуникативни умения, които чужденецът е овладял и му позволява да използва италианския език професионално.Те могат да преподават на чужденци италиански език за получаването им на втора степен. Много италиански фирми, работещи в България наемат служители с придобита минимална втора степен на владеене на езика.

Изпити и балообразуване

Всички изпити са разработени в специален център към Международния Университет в Сиена в съответствие с европейските стандарти, установени от ЕС.Във всеки от петте раздела можете да получите максималните 20 бала, но е необходимо да покриете минимума от 11 бала. Сумарно максималния бал с натрупване от петте раздела е 100, а минималния бал -55. За да придобиете сертификата CILS е необходимо да наберете минималния бал във всеки раздел. Ако вие наберете минималния бал само в някои от разделите, то най-вероятно ще се явявате отново на другите раздели, в които не сте достигнали минималното количество балове.Резултатите от тези раздели, в които вие успешно сте преминали са с валидност една година от датата на изпита.

Кога и къде се провежда CILS?

На територията на Италия изпита CILS се провежда в италиaнските културни центрове и други сепциализирани институти,имащи право да провеждат този изпит. В Италия изпита CILS се провежда в Международния университет в Сиена и в други акредитирани образователни центрове в Таскания, както и в други региони (Centri Territoriali di Educazione Permanente), в езикови центрове към някои университети и др. Изпита CILS официално се провежда два пъти в годината: в началто на юни и декември. Изпитът се заплаща. Регистрацията на желаещите да проведат този изпит е един месец по-рано.

Повече информация за C.I.L.S:
level-cils