C.E.L.I

C.E.L.I в пет нива

Схема на изпита C.E.L.I

CELI 1
(certificato di lingua italiana – livello 1) – A1

CELI 2
(certificato di lingua italiana – livello 2) -A2

CELI 3
(certificato di lingua italiana – livello 3) -B1

CELI 4
(certificato di lingua italiana – livello 4) -B2

CELI 5
(certificato di lingua italiana – livello 5) -C1

Corrispondenza dei livelli: ALTE e CELI
1. Сертификат (CELI 1)-A2
При изпита CELI 1 се определят вашите познания на второ ниво . Кандидатите използват съвсем кратки и елементарни изрази от ежедневието.Изпитът съдържа 4 елемента:- Четене с разбиране;- Слушане с разбиране;- Писане;- Говорене.

2. Сертификат (CELI 2)-B1
При изпита CELI 2 се определят вашите познания по италиански език от основния курс, на четвърто ниво.Кандидатите свободно комуникират за пътувания и ползват лексика и структура на изреченията, използвани в ежедневието с лекота.
Изпитът отново се състои от същите четири елемента, използвани в CELI 1, но подбрани със съответна сложност за нивото.

3. Сертификат (CELI 3)-B2
При изпита CELI 3 се определя нивото на владеене на средно напреднали. Кандидатите е необходимо да завършат пето ниво подготвителен след основния курс и да са в състояние да възпроизвеждат, разбират и отговарят на разнообразни ситуации и теми с богата лексика от живота и ежедневието.

Изпитът се състои от 5 елемента. Към познатите до момента от CELI 1 и CELI 2 със съответна по-голяма сложност се добавя и петия елемент -езикова компетентност.

4. Сертификат (CELI 4)-C1
При изпита CELI 4 владеенето на италиански език е на ниво напреднали.Нивото на кандидатите позволява да четат, слушат, разбират и говорят профилирани теми, да се чувстват в италианска среда и с лекота да дават мнения както например в бизнессфери, наука,така и политика и в други области .
Изпитът се състои от 5 елемента. Отново петият елемент се явява езиковата компетентност:

5. Сертификат (CELI 5)-С2
При изпита CELI 5 , явяващ се най-висока степен на владеене на езика, нивото на кандидатите е необходимо да е много напреднали . Кандидатите са в състояние на възпроизвеждат, четат, слушат , говорят и участват във всеки един социален или професионален проблем и тема. Елементите са отново пет с най-голяма сложност.