FORGOT YOUR DETAILS?

Фирмено обучение

Център за италиански език и култура "Италика"

извършва комплексно фирмено обучение по италиански език и култура

Работим по следните европейски програми, свързани с обучение:

Оперативна програма - Човешки ресурси

програма "Леонардо да Винчи"

Извършваме всякакви видове преводи:

-писмен

-симултанен

-консекутивен

Като специализиран център по италиански език и култура, мениджърът корпоративни клиенти на "Италика" за съответните градове се запознава с изискванията и потребностите на съответната фирма-клиент и след детайлен анализ се изготвя оферта с най-доброто предложение, съобразена с бюджета на клиента и се съгласува двустранно.

TOP