FORGOT YOUR DETAILS?

Езиков Център Италика

извършва комплексни езикови фирмени обучения

Работим по следните европейски програми, свързани с обучение:

Оперативна програма - Човешки ресурси

програма "Леонардо да Винчи"

Извършваме всякакви видове преводи:

-писмен

-симултанен

-консекутивен

Като специализиран езиков център, мениджърът корпоративни клиенти на "Италика" за съответните градове се запознава с изискванията и потребностите на съответната фирма-клиент и след детайлен анализ се изготвя оферта с най-доброто предложение, съобразена с бюджета на клиента и се съгласува двустранно.

TOP