Специализиран италиански

Специализирани модули по италиански език за различни професии

Професионалните модули по италиански са подходящи за хора с различни професии като тясно-специализирано обучение по италиански език. В тези модули „Италика”, като специализиран езиков център по италиански, прилага най-успешните методи на обучение, подпомагащи работещите в съответната сфера да натрупат богата лексика и и да комуникират по-добре със свои партньори и приятели, говорещи италиански език.

Специализираните модули за мениджъри, банкери, икономисти, архитекти,медици и др. са с включен хорариум от 40-60 учебни часа, в зависимост от броя участници в съответния модул.

Обучението може да се осъществи и на работното място, ако курсистите заявят предварително желанието си в писмен вид в Заявка за фирмено обучение и я изпратят на на e-mail: office@italikabg.com. „Италика” обработва заявката и в срок до 24 часа фирмата получава оферта за обучение с подходящ преподавател за съответния модул и ниво. При ниво, различно от начинаещи, провежда безплатен входящ тест на участниците в групата.

Специализираните курсове са подходящи както за студенти от профилираните университетски специалности, така и за професионалисти, които работят в съответните области. Системата, научно и дидактически издържана, предлага приятен и стимулиращ начин на усвояване на проблемите. Текстовете към уроците са съчетани с упражнения, които способстват за разширяване и запаметяване на конкретната лексика. Достъпният и ясен начин на представяне на информацията гарантира крайния успех в усвояването на съдържанието от всеки курсист.

Бизнес – италиански с включен модул бизнес – кореспонденция.

Курсът на обучение съдържа 40 учебни часа, насочени към бизнес сферата – специализирана литература, договори, фрази, организиране на срещи.
Той включва голяма част от основния курс със специализиран бизнес формат – водене на бизнес кореспонденция. Курсът е подходящ за търговски отчети, данни, документация, изготвяне на оферти и бизнес срещи, e-mail (в писмен вид), разговори по телефона.

Италиански за банкери и финансисти

Курсът съдържа 40 учебни часа. Курсът включва термини и ситуации от банковото дело, характерни и специализирани операции, осъществяващи се в банките. Курсистите получават задълбочени познания в банковото дело – откриване и закриване на сметки, депозити, преводи, плащания и т.н.

Юридически италиански

Юридическият италиански е широкоспектърен курс. Изучават се основните дялове и разновидности на правото – наказателно, гражданско, търговско, конституционно, международно, правни консултации. В курса се разглеждат различни казусни ситации.

Медицински италиански

Медицинският италиански в Италика изучава основните човешки системи, човешката анатомия, психология, фармация, видове болести и лечения, изследвания, специализирани термини, обхващащи цялата обща медицина.

Ресторантьорски италиански

Курсът изучава тясно и специализирано ресторантьорския бизнес – рецепти, сметки, ястия, начини на приготвяне, термини. Разглеждат се различните райони и характерни особености на кухнята в Италия.

Архитектурен италиански

В този курс се изучават различните типове архитектура, характерни особености и белези, реставрации, технически термини – строителни материали и конструкции.