Сертификатни нива

Всички наши курсисти получават сертификат след успешното полагане на финален тест.
Изпитът CELI се провежда в Италианския културен център
Certificazione dell’italiano come lingua straniera /Италиански за чужденци, сертификати, приравнени към европейската езикова рамка АЛТЕ.

Livello A1 Livello A2 Livello B1 Livello B2 Livello C1 Livello C2
Contatto Sopravvivenza Soglia Progresso Effacacia Padronanza

Università per Stranieri di Perugia CELI 1 CELI 1 CELI 2 CELI 3 CELI 4 CELI 5

Università per Stranieri di Siena CILS A1 CILS A2 CILS В1 CILS В2 CILS С1 CILS С2

Dante Alighieri PLIDA А1 PLIDA А2 PLIDA В1 PLIDA В2 PLIDA C1 PLIDA C2

C.E.L.I към университета в Перуджа.
Изпитите в България се провеждат единствено в Италианския културен институт.
Датите за тези изпити са два пъти годишно – през юни и ноември.
Във възходящ ред се подреждат от C.E.L.I -1 към C.E.L.I-5

C.I.L.S към университета в Сиена.

PLIDA e сертификат, чийто изпит се провежда от фондация Данте Алигиери.

Certificazione dell’italiano come lingua straniera
I Certificati di Italiano sono titoli che dichiarano il grado di competenza comunicativa in italiano come lingua straniera. I destinatari sono tutti i cittadini stranieri, i cittadini italiani residenti all’estero (discendenti di emigrati italiani) e gli immigrati stranieri in Italia.

Per sostenere le prove non è necessario possedere titoli di studio particolari.

Per la somministrazione delle prove all’estero tramite gli Istituti Italiani di Cultura, il Ministero degli Affari Esteri ha stipulato convenzioni con le seguenti Istituzioni:

Università per Stranieri di Perugia (CELI – CIC)

Università per Stranieri di Siena (CILS)

Università degli Studi Roma Tre (IT – ele.IT)

Società Dante Alighieri (PLIDA)

Corrispondenza delle certificazioni con il Quadro Comune Europeo di Riferimento