Общи условия за обучение в езиков център „Италика”
1. Курсистът се счита за записан в езиков курс при внасяне на регламентираната учебна такса. Центърът предоставя възможности за разсрочено плащане:
– първа вноска – минимум 50% от цялата стойност на курса и платен учебен комплект;
– остатъкът от дължимата сума се изплаща до трето занятие. Таксите се внасят независимо от отсъствията и/или прекъсванията по време на курса от страна на курсистите. Курсисти, неспазили това условие, нямат право да посещават в часовете.

2. Курсистът може да заяви отказ от участие в даден курс не по-късно от 3 дни преди обявеното начало, при което внесената до момента сума се връща с неустойка от 20% от цялата стойност на курса.
“Италика” си запазва правото при недостатъчен брой курсисти да отложи курса до 14 календарни дни (от обявената начална дата на курса); в случай, че след този период не е събран необходимият брой курсисти, клиентът има право да си върне внесената сума.
Таксата не подлежи на връщане след започване на заниманията.
При несвоевременен отказ или вече започнал курс, внесената до момента такса не се възстановява. В този случай, кандидатът може да бъде презаписан еднократно за друг курс след внасяне на остатъка от дължимата сума и съгласно т.3

3. Преместване на курсист по желание в друга група, различна от тази, в която се е записал първоначално, не се разрешава, освен в случаите, когато това се налага от извънредно възникнали обстоятелства. Тогава курсистът заплаща еднократно “Допълнителна такса за преместване” на стойност 25 лв.

4. В случай, че курсист се включи след започването на курса, заплаща пълната стойност на курса. Ако закъснението е до трето занятие (включително), курсистът има право на безплатно въвеждане в рамките на 4 учебни часа.

5. Срещу платена такса на място в офиса се издава квитанция (касов бон) или фактура.

6. Такси и други плащания не са валидни за други ученици или периоди. При заплатена промоция за две и повече нива в група, при отказ на курсист да се запише в предложено му ниво, той губи право на промоцията, както и заплатената вече такса.

7. Всеки курсист може да се възползва от отстъпките, като общият им обем не надхвърля 10%, освен при специална отстъпка, обявена предварително.

8. При отсъствия, курсистите могат да вземат изпуснатия материал с преподавател срещу допълнително заплащане 10лв./учебен час

9. Курсистите, желаещи да продължат в следващо ниво, попълват групова заявка по време на предишното ниво и са с предимство до обявения срок.

10. Всички цени за групово обучение важат за групи над 4 човека. При по-малки групи учебния хорариум се редуцира, както следва:

Брой хора Хорариум
1 30 учебни часа
2-4 60 учебни часа
5-8 90 учебни часа