FORGOT YOUR DETAILS?

КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР ИТАЛИКА

КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК  

ПРЕПОДАВАНО ОТ

Италика

Групи и цени може да откриете в графика - 

 

В отговор на все по-осезаемата нужда в съвременните условия от хора с владеене на немски език на високо професионално и комуникативно равнище, езикова школа "Италика" предлага курсове по немски език за деца и възрастни, от начинаещи до напреднали. Курсовете са организирани изцяло в съответствие с разпоредбите и стандартите на Общата европейска езикова рамка.

Цели на обучението

Обучението по немски език на езикова школа "Италика" развива едновременно уменията както за устно, така и за писмено изразяване и общуване. Целите на обучението са разбирането и правилното свободно изразяване в лесни ежедневни ситуации при начинаещите, развиване и усъвършенстване на двойните комуникативни умения при напредналите, с възможност за профилирана професионална насоченост на курса и изучаване на бизнес и технически немски език.

Занятията се водят от екип от висококвалифицирани преподаватели в приятна среда, оборудвана за нуждите на курса. Групите на всеки курс са между 4 и 8 човека, което гарантира възможността за индивидуален подход и внимание към нуждите на всеки курсист.

След края на всяко ниво, курсистите преминават финален тест, който удостоверява придобитите от тях познания в хода на обучението, дава право на диплома за успешно положен изпит и позволява продължаване в следващия етап на обучение.

Педагогически материали

Обучението по немски език следва съвременни учебни планове и системи, одобрени и утвърдени от преподавателския състав на езикова школа "Италика". За усъвършенстване на отделните езикови компоненти и разширяване на културните познания, към основната методика се използват също допълнителни учебни помагала, аудио-визуални материали и актуални статии, които да дадат поглед върху немския бит и култура и съвременния говорим немски език.

Включва

  • Продължителност
  • Удобство
  • Вид
  • Институция
  • Език
  • Сертификат
15 седмици
6 часа на седмица
Професионално обучение
Италика
Немски
Да
TOP