FORGOT YOUR DETAILS?

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК B2

Progetto Italiano - B2

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК B2 

ПРЕПОДАВАНО ОТ

Италика

Занятия

 

Информация за курса

Четвъртото ниво от системата е решаващо в усвояването на езиковите особености на италианския език и в придобиването на комуникативна компетентност у курсистите. Progetto Italiano 2.2 съсредоточава вниманието си върху представените по-долу граматични категории:

Повелително наклонение - пряко и непряко, неопределителни местоимения (Imperativo indiretto, Revisione imperativo diretto, gli indefiniti)
- Подчинително наклонение - минало предварително време (Congiuntivo imperfetto e trapassato);
- Съгласуване на времената на подчинително наклонение (Concordanza dei tempi del congiuntivo);
- Periodo ipotetico;
- Употреба на частиците "ci" e "ne"(Usi di "ci" e "ne");
- Страдателен залог (Forma passiva);
- Si passivante;
- Употреба на пряка и непряка реч (Discorso diretto e indiretto);
- Деепричастие, сегашно и минало причастие (Modi indefiniti: gerundio, infinito e participio).

Какво ще науча?

За разиване на комуникативните умения на кандидатите са предложени готови модели за отправане на извинения и отговор на такива, изразяване на учудване и недоверие, молба за обяснение и отговор на такава, даване на позволение и изразяване на толерантност, ориентиране в града – схеми за искане на информация и подаване на съответни индикации. Четвъртото ниво от системата обхваща лексика от областта на професиите, икономически и банкови термини, необходими за пълноценното пребиваване в страната, лексика необходима за оформяне на формални и неформални писма, популярни италиански поговорки, спортна и историческа терминология, понятия от елементарната теория на музиката и света на спектакъла. Текстовете са съсредоточили вниманието си върху особеностите и проблемите на съвременното италианското образование, света на икономиката и пазара на труда в Италия, забележителности на италианските региони и градове, кратка история на Италия и участието й в събития от международен характер, италиански традиции в световния спорт – популярни имена и символи, италианската опера и постижения в областта на класическата музика.

Включва

  • Продължителност
  • Удобство
  • Вид
  • Институция
  • Тематика
  • Ниво
  • Език
  • Сертификат
15 седмици
6 часа на седмица
Професионално обучение
Италика
Livello Intermedio
B2
Италиански
Да
TOP