FORGOT YOUR DETAILS?

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК A2

Livello pre-Intermedio - А2

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК A2 

ПРЕПОДАВАНО ОТ

Италика

Занятия

 

Информация за курса

Второто ниво на системата е предназначено за курсисти с начални познания по езика и основни комуникативни умения. Граматичните единици, които представя, са:

- Притежателни местоимения (I Pronomi e Gli Aggettivi Possessivi);
- Особености в съгласуването на quello и bello;
- Употреба на глаголите volerci и metterci;
- Минало несвършено време (L’Imperfetto);
- Минало предварително време (Il Trapassato Prossimo);
- Лични местоимения пряко допълнение (I Pronomi Personali Oggetto Diretto);
- Лични местоимения непряко допълнение (I Pronomi Personali Oggetto Indiretto);
- Възвратни и реципрочни местоимения (I Pronomi Riflessivi e Reciproci);
- Безлична форма на глагола и безлични изрази (La Forma Impersonale del Verbo);
- Повелително наклонение (Il Modo Imperativo);
- Условно наклонение (Il Condizionale Semplice e Composto);
- Бъдеще в миналото (Il Condizionale Composto);

Какво ще науча?

Комуникативните умения, които развива второто ниво на Progetto Italiano, позволяват разговор за семейството, поведение в ресторанти и други заведения за обществено хранене, изразяване на предпочитания, построяване на разкази и описание на случки и ситуации в минало несвършено време, изразяване на съгласие и несъгласие, радост и огорчение, предлагане, отхвърляне и приемане на помощ, пазаруване, разговор за облеклото, телевизионни препочитания, даване на указания, напътствия, съвети и оценка.

Включва

  • Продължителност
  • Удобство
  • Вид
  • Институция
  • Тематика
  • Ниво
  • Език
  • Сертификат
15 седмици
6 часа на седмица
Професионално обучение
Италика
Livello pre-Intermedio
A2
Италиански
Да
TOP